Blog Archives

Update Aya Node

Phiên bản mới nhất: Release DevNet AyA Node v0.3.0 Để kiểm tra phiên bản Aya-Node mà bạn đang chạy cd /home/${USER}/aya-node ./target/release/aya-node --version Chạy cập nhập Chúng tôi sẽ tắt service Aya-node của bạn đang chạy, xóa toàn bộ file cũ, sau đó tải xuống tệp nhị phân chainspec và Aya-node mới, sau đó khởi động lại Aya node của bạn …

Đọc thêm

Tham gia Node Validator World Mobile DevNet

1. Yêu cầu máy chủ tối thiểu. Hệ điều hành: Ubuntu 22.04CPU: 2x vCPURam: 8GBDung lượng ổ cứng: 250GB 2. Thiết lập hệ điều hành Đăng nhập vào máy chủ của bạn và truy cập thiết bị đầu cuối, ví dụ như sử dụng kết nối SSH.Cài đặt phụ thuộc: sudo apt update && sudo apt upgrade sudo apt install …

Đọc thêm