Tag Archives: airdrop

Airdrop cho anh em đã tham gia testnet Genius X

TOKEN $GENSX ĐÃ CÓ THỂ CLAIM STRÊN TOSIDROP!! Reward ISPO – 75% reward ISPO còn lại sẽ phát hành trong 12 tháng. Lần phát hành cuối cùng sẽ rơi vào ngày 4 tháng 7 năm 2024. IDO – CARDANO – 80% còn lại của số token đã mua sẽ phát hành trong 12 tháng. Lần phát hành cuối cùng sẽ …

Đọc thêm