Câu hỏi thường gặp?

Mục đích của góc kỹ thuật là gì?

 

  1. Chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm.
  2. Thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng Cardano.
  3. Thu hút người mới tham gia vào Cardano.
Làm thế nào để tôi tìm thấy thông tin mình cần trong này?

Bạn có thể tìm kiếm tài liệu nhanh trên thanh tìm kiếm

Các cài đặt này được thực hiện trên nền tảng nào?

Các cài được thực hiện trên Ubuntu Sever 22.04