Catalyst Project

Luận bàn về dReps trên Catalyst

Mặc dù dReps là một khái niệm mới và vẫn chưa được áp dụng trong Fund 10 của Catalyst nhưng trong cộng đồng Cardano chủ đề này đang được trao đổi hết sức sôi nổi. Qua đó có thể thấy dReps sẽ tạo ra một sức hút lớn trong những Fund sắp tới. Nhân đây, người viết muốn chia sẻ …

Đọc thêm