Intersect

Tổng kết cuối năm của Intersect

Năm 2023 là một năm tuyệt vời đối với Intersect. Trong vòng chưa đầy sáu tháng kể từ khi ra mắt, thông qua các thành viên của mình, chúng tôi đã đưa ra những mục đích, mục tiêu và thiết lập nền tảng để tiến tới năm 2024. Trong bản cập nhật tổng kết cuối năm này, chúng ta sẽ …

Đọc thêm

Giới thiệu Voltaire GovTool

Người đóng góp: Intersect Một giao thức blockchain phi tập trung thực sự phải áp dụng một mô hình quản trị nhằm thúc đẩy sự hợp tác và sự đồng thuận dân chủ trong mỗi bước đi. Bên cạnh sự liên kết xung quanh các nguyên tắc, quy trình, tổ chức và cơ chế cốt lõi, việc quản trị hiệu …

Đọc thêm

SanchoNet: Cổng vào quản trị cộng đồng

Hợp tác và xây dựng sự đồng thuận là những chủ đề chính dẫn dắt Cardano tiến lên. Con đường đến với Voltaire là một con đường thú vị, với nhiều quá trình và trở ngại cần vượt qua, đòi hỏi sự tham gia của toàn thể cộng đồng. Bằng cách trao quyền cho chủ sở hữu ada các nguồn …

Đọc thêm

Một cái nhìn cận cảnh về Intersect

Intersect sẽ là ngôi nhà cho sự phát triển trong tương lai của Cardano và là điểm tổng hợp để quản trị cộng đồng. Quản trị tốt đòi hỏi thể chế mạnh Cơ sở hạ tầng kỹ thuật số phi tập trung được thực hiện nhờ giao thức blockchain, chẳng hạn như Cardano, tạo ra một hệ sinh thái linh …

Đọc thêm

Mở ra chân trời mới: Cardano hướng đến Intersect

Là một blockchain phi tập trung và không yêu cầu cấp phép, niềm tin, sự minh bạch và quyền tự chủ cá nhân là cốt lõi cho sứ mệnh và tương lai hướng đến cộng đồng của Cardano. Những nguyên tắc này thúc đẩy các giá trị và phong cách phát triển mã nguồn mở, đã đóng góp rất lớn …

Đọc thêm