Một cái nhìn cận cảnh về Intersect

Intersect sẽ là ngôi nhà cho sự phát triển trong tương lai của Cardano và là điểm tổng hợp để quản trị cộng đồng.

Quản trị tốt đòi hỏi thể chế mạnh

Cơ sở hạ tầng kỹ thuật số phi tập trung được thực hiện nhờ giao thức blockchain, chẳng hạn như Cardano, tạo ra một hệ sinh thái linh hoạt, an toàn, minh bạch và sáng tạo hơn, nơi các cá nhân kiểm soát dữ liệu, danh tính và tương lai của chính họ. Xây dựng và duy trì cơ sở hạ tầng quan trọng này đòi hỏi sự đầu tư và nguồn lực đáng kể

Một tổ chức dựa trên thành viên giải quyết nhiều thách thức trong việc điều phối các khoản đầu tư và nguồn lực đó bằng cách tập hợp các bên liên quan khác nhau có mục tiêu chung và giá trị chung. Vai trò quan trọng của tổ chức như vậy có thể được so sánh với vai trò của tổ chức xây dựng dân dụng hoặc công trình công cộng ở bất kỳ đô thị hoặc chính quyền địa phương nào. Các đô thị có trách nhiệm bảo trì đường, cầu và cơ sở hạ tầng dân sự khác. Một số công việc này mang tính thường xuyên, chủ yếu có thể dự đoán được và có những chi phí có thể dự đoán được và tương đối dễ kiểm soát. Chúng ta có thể coi hầu hết các bản cập nhật nhỏ hơn và thường xuyên của Cardano đều tương tự như sửa chữa đèn đường, sửa ổ gà và bất kỳ hoạt động bảo trì nào khác để bảo tồn và nâng cao cơ sở hạ tầng hiện có.

Tuy nhiên, các dự án mở rộng lớn đòi hỏi các công ty có năng lực cao, nguồn tài chính tốt và sự tham vấn cộng đồng chặt chẽ vì những dự án hoàn toàn mới này có thể thực hiện trong nhiều năm, thu hút sự giám sát chặt chẽ và phải đi kèm với trách nhiệm giải trình cao hơn. Việc thêm các tính năng và cập nhật mới vào cơ chế cốt lõi của blockchain có thể so sánh được với các cam kết quy mô lớn này.

Tổng hợp cộng đồng

Cơ hội duy trì công nghệ cốt lõi của Cardano và phát triển lộ trình cho tương lai thu hút nhiều nhóm bên liên quan. Intersect cho phép các công ty và tổ chức có những đóng góp đáng kể nhất cho hệ sinh thái và nâng cao tiếng nói của họ về cách nền tảng công nghệ của Cardano có thể và nên phát triển. Chính những thành viên này tạo nên các ban, hội đồng, ủy ban và nhóm làm việc khác nhau, gặp nhau thường xuyên để thực hiện các nhiệm vụ xác định, thiết kế, phân phối và truyền đạt nhiều dự án công trình công cộng xung quanh các công nghệ lõi của Cardano.

Cuối cùng, Cardano dựa vào nhiều bên liên quan và người đóng góp, bao gồm nhà phát triển, người xác thực (nhà điều hành nhóm cổ phần hoặc SPO) và những người tham gia khác, để cung cấp hỗ trợ liên tục và duy trì giao thức cơ bản. Cũng giống như các đô thị, các hệ sinh thái nguồn mở như Cardano yêu cầu nguồn tài trợ liên tục để hỗ trợ hoạt động và bảo trì định kỳ cũng như các dự án mở rộng quan trọng hơn. Cardano tạo ra nguồn tài trợ thông qua phí giao dịch và kho bạc phi tập trung của mạng lưới, có thể được sử dụng để tài trợ cho nhiều sáng kiến và dự án khác nhau.

Năm trụ cột

Về cốt lõi, Intersect sẽ tập trung vào việc đảm bảo việc duy trì và phát triển Cardano trong tương lai. Cardano là một blockchain do cộng đồng quản lý, điều này có nghĩa là Cardano quan tâm đến cả công nghệ và quy trình hỗ trợ tiến bộ kỹ thuật và sự đồng thuận thông qua thảo luận và cộng tác.

Intersect có năm trụ cột:

– Hỗ trợ cộng đồng phát triển hệ sinh thái bằng cách tổ chức các hội nghị, hackathons và sự kiện tập trung vào nhà phát triển.

– Quản lý và ủng hộ hoạt động quản trị do cộng đồng lãnh đạo và do CIP 1694 triển khai.

– Phối hợp cung cấp lộ trình kỹ thuật đã được cộng đồng phê duyệt.

– Phối hợp bảo trì định kỳ Cardano để đảm bảo sự ổn định của hệ thống.

– Phối hợp phát triển nguồn mở các công nghệ cốt lõi cho Cardano.

Quản trị MBO

Tương tự như các thành phố hoặc hội đồng địa phương, Intersect sẽ có một ban quản trị do các thành viên nắm giữ và điều hành, với nhiều ủy ban và nhóm làm việc khác nhau tập trung vào các lĩnh vực và lợi ích cụ thể. Thiết kế cơ cấu quản trị và thành viên của Intersect giúp xác định các ưu tiên chiến lược cho sự phát triển của Cardano bằng cách có sự đại diện rộng rãi thông qua cơ sở thành viên toàn cầu và đa dạng.

Các gói công việc

Hãy coi các gói công việc như các yêu cầu mà Cardano và các tổ chức cần sự hỗ trợ của nhà cung cấp để cung cấp. Thông qua các nhóm làm việc, ủy ban và ban quản trị, Intersect sẽ xác định các gói công việc nhằm duy trì Cardano hoặc đóng góp cho lộ trình kỹ thuật.

Cụ thể hơn, các tổ chức như Intersect có thể đề xuất các gói công việc để cộng đồng xem xét và phê duyệt. Sau khi được phê duyệt và thành lập, Intersect sẽ mời các tổ chức thành viên có kinh nghiệm và năng lực đấu thầu và tạo điều kiện giám sát. Đối với các gói công việc lớn hơn, Intersect sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho tiến độ phân phối và thông qua các thành viên, yêu cầu các công ty phải chịu trách nhiệm. Các thành viên sẽ tham gia vào việc quản trị Cardano thông qua các ủy ban và nhóm làm việc khác nhau do thành viên lãnh đạo, những người cuối cùng có thể là tác giả của đề xuất hành động quản trị hợp lý về mặt kỹ thuật.

Vào năm tới

Cardano khôi phục niềm tin vào các hệ thống toàn cầu – tạo ra nền tảng an toàn, minh bạch và bền vững một cách khoa học để các cá nhân giao dịch và trao đổi, hệ thống quản lý và doanh nghiệp phát triển. Cardano đang ở thời đại của VoltaireIntersect là một tổ chức không thể thiếu để bảo vệ tương lai của Cardano.

Trong những tuần và tháng tới, Intersect sẽ chia sẻ các lựa chọn thành viên và cách tham gia, giới thiệu các ủy ban và nhóm làm việc đầu tiên, đồng thời nêu chi tiết cách các thành viên của Intersect sẽ đóng góp và định hình lộ trình kỹ thuật. Cho dù bạn tham gia ở cấp độ thành viên nào, Intersect và các thành viên sẽ đóng vai trò tích cực trong việc hiện thực hóa tiềm năng của Cardano.

Một số sự kiện nhất định vào cuối năm nay sẽ thảo luận về các ưu tiên và chiến lược hoạt động nội bộ của Intersect, cùng với các cuộc gặp gỡ thành viên và cuộc họp thành viên toàn cầu đầu tiên. Để tham gia, các tổ chức và cá nhân quan tâm đến việc hỗ trợ sự phát triển của hệ sinh thái Cardano nên đăng ký.

Nguồn: Intersect

Về Metaverse

Mọi bài viết đều không phải là lời khuyên đầu tư và không có giá trị như lời khuyên đầu tư.

Kiểm tra thêm

Rejuve: Mạng lưới Nghiên cứu Tuổi thọ Phi tập trung AI

Sự lão hóa là một khía cạnh cơ bản của cuộc sống, nhưng chúng ta …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *