Giới thiệu Voltaire GovTool

Người đóng góp: Intersect

Một giao thức blockchain phi tập trung thực sự phải áp dụng một mô hình quản trị nhằm thúc đẩy sự hợp tác và sự đồng thuận dân chủ trong mỗi bước đi. Bên cạnh sự liên kết xung quanh các nguyên tắc, quy trình, tổ chức và cơ chế cốt lõi, việc quản trị hiệu quả đòi hỏi phải có các công cụ để thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng và cung cấp “hệ thống” kỹ thuật để xây dựng sự đồng thuận trong toàn hệ sinh thái Cardano.

Công cụ quản trị

Lộ trình phát triển của Voltaire đã ưu tiên công cụ quản trị nhằm nỗ lực tạo ra hiệu quả cao hơn và cung cấp những con đường mới cho sự tham gia của cộng đồng trong việc thúc đẩy sự tiến bộ không ngừng của Cardano. Voltaire GovTool sẽ cho phép chủ sở hữu ADA đăng ký để trở thành Đại diện được ủy quyền (DRep), ủy quyền biểu quyết cho DReps cũng như xem xét và bỏ phiếu về các hành động quản trị.

Công cụ quản trị được sở hữu và duy trì bởi cộng đồng. Với sự chấp thuận của cộng đồng, Intersect, thông qua các ủy ban và nhóm làm việc của mình, sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc lưu trữ và duy trì các công cụ quản trị này. Thông qua sự tham gia tích cực của cộng đồng, mục đích là tạo ra lớp nền tảng ban đầu cùng với những người xây dựng khác nhau trong cộng đồng. Các công cụ quản trị này hỗ trợ và làm phong phú thêm các quy trình cần thiết để triển khai đầy đủ việc bỏ phiếu trực tuyến CIP-1694. Khi lớp nền tảng này đã sẵn sàng, cộng đồng sẽ có thể đóng góp hơn nữa cho các công cụ quản trị này bằng cách duy trì và cải thiện các tính năng và trụ cột hiện có. Cộng đồng cũng có thể tạo ra các tính năng mới hoặc các khu vực hoàn toàn mới. Ngoài ra, cộng đồng có thể được hỗ trợ bởi các giải thưởng và trợ cấp do Intersect tạo điều kiện.

GovTool cũng sẽ cho phép chủ sở hữu ADA thử nghiệm một số tính năng quản trị có sẵn trong SanchoNet – mạng thử nghiệm đưa các giá trị và thông số kỹ thuật của Giao thức cải tiến Cardano (CIP 1694) vào thực tế. Với quyền tự do thử nghiệm và cải tiến các nguyên tắc quản trị kỷ nguyên tiếp theo của Cardano dưới một bộ máy trung tâm, GovTool giúp cộng đồng Cardano tạo dựng một khuôn khổ quản trị trong tương lai đại diện cho lợi ích dân chủ tốt nhất của cộng đồng.

Hiện tại, SanchoNet có 6 giai đoạn. Giai đoạn 1 và 2 đã được hoàn thành. Mỗi giai đoạn triển khai của SanchoNet đều giới thiệu các tính năng xây dựng cộng đồng mới nhưng không phải tất cả các tính năng này đều có sẵn trên GovTool.

Triển khai tính năng SanchoNet

Sự kiện NFTxLV vào tháng 9 bao gồm cái nhìn đầu tiên về hoạt động của GovTool. Bản demo nêu bật các tính năng chính của công cụ và cách thức dành cho những người quan tâm trở thành người thử nghiệm GovTool. Chẳng bao lâu nữa, cộng đồng sẽ có sẵn một số công cụ mới để tham gia vào các hoạt động quản trị có sự tham gia trên chuỗi khối Cardano và sẽ có khả năng lớn hơn nữa để định hình và cải thiện giao thức một cách dễ dàng và hiệu quả thông qua việc ra quyết định tập thể khi Cardano bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ của Voltaire.

Nếu bạn quan tâm đến việc thử nghiệm Voltaire GovTool, vui lòng tham gia tại đây.

Về Metaverse

Mọi bài viết đều không phải là lời khuyên đầu tư và không có giá trị như lời khuyên đầu tư.

Kiểm tra thêm

Ví Yoroi Mở Rộng Tính Năng Di Động Với Chuyển Đổi ADA Sang Tiền Fiat Thông Qua Tích Hợp Mạng Lưới Thanh Toán Toàn Cầu Của Encryptus

Ví Yoroi vui mừng giới thiệu tính năng di động mới nhất của họ là …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *