Daily Archives: 03/07/2024

Sky Protocol thông báo Tokenomics

Sky Protocol mới đây thông tin về tokenomics của dự án. Token SKY là token quản trị và tiện ích của Sky Protocol, một Cardano L2 tập trung vào tính khả dụng của dữ liệu. Bài viết này cung cấp lời giải thích về Sky Protocol và token SKY. Mục lục 1. Giới thiệu 2. Tiện ích SKY 3. Kinh tế …

Đọc thêm