Loc Bui Tui

Sky Protocol thông báo Tokenomics

Sky Protocol mới đây thông tin về tokenomics của dự án. Token SKY là token quản trị và tiện ích của Sky Protocol, một Cardano L2 tập trung vào tính khả dụng của dữ liệu. Bài viết này cung cấp lời giải thích về Sky Protocol và token SKY. Mục lục 1. Giới thiệu 2. Tiện ích SKY 3. Kinh tế …

Đọc thêm

Giao thức FluidTokens Aquarium: Tiên phong trong các giao dịch feeless và hợp đồng thông minh tự động trên Cardano

Feeless Transactions là giao dịch thay vì trả phí bằng ADA sẽ là 1 token khác, vậy cách thực hịện như thế nào, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Khi tham gia vào các giao dịch trên blockchain Cardano, người dùng tương tác với các Dapp phải trả phí giao dịch bằng ADA. Điều này tạo ra rào cản gia …

Đọc thêm

Tổng quan về Fluid tokens

Fluid tokens là gì? FluidTokens ra đời năm 2022, là nền tảng Defi hàng đầu hiện nay trên blockchain Cardano chuyên về cho vay, cho thuê NFT, FT. Tận dụng sức mạnh của tài sản số để mở ra các cơ hội kinh doanh mới đầy tiềm năng. Một hệ sinh thái đáng tin cậy và an toàn cung cấp các dịch vụ …

Đọc thêm