Cơ cấu phân bổ token TEDY và Airdrop

Cơ cấu phân bổ token TEDY như sau:

Tổng cộng có 8.000.000 token TEDY.

Như bạn có thể thấy, phần lớn token TEDY (60%) sẽ được phân bổ cho Yield Farming. Điều này có nghĩa là người dùng sẽ được thưởng khi staking token TEDY và cung cấp thanh khoản cho nền tảng. Liquidity Bootstrapping Event (LBE) cũng sẽ nhận được một phần phân bổ đáng kể là 10%. Số token còn lại sẽ được phân bổ cho nhóm phát triển và cố vấn (Team and Advisors) (10%), thanh khoản (Liquidity) (5%), quỹ phát triển (Developer Fund) (5%), DAO (4.5%), Initial NFT Offering  (INO) (4.5%), phần thưởng staking pool (FISO) (0.5%), tiếp thị và airdrop (Marketing and Airdrops) (0.5%).

Mô hình phân bổ token này được thiết kế để khuyến khích người dùng tham gia vào hệ sinh thái TEDY và tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển lâu dài của dự án.

Token TEDY dựa trên hai phương thức chính: Doanh thu và Quản trị.

Doanh thu

Doanh thu tạo ra bởi nền tảng sẽ được chuyển đến TeddySwap DAO và được phân phối cho những người staking TEDY.

Hiện tại, TeddySwap có 3 hình thức tạo doanh thu:

  1. Phí hoán đổi: mỗi lần hoán đổi xảy ra thông qua UI, một khoản phí hoán đổi là 1 ADA sẽ được tích lũy. Vào mỗi tháng, doanh thu này sẽ được phân phối cho những người staking TEDY.
  2. Chia sẻ phí batching: bất kỳ ai cũng có thể tham gia và kiếm phí. Phí batching là khoản phí được tính cho việc nhóm các giao dịch hoán đổi lại với nhau, phí này được tính bằng ADA. Trong tương lai, khoản phí này sẽ được chia cho những người tham gia và TeddySwap DAO.
  3. Phần thưởng staking: các hình thức tạo doanh thu khác bao gồm ADA từ phần thưởng staking của cặp LP. Doanh thu này sẽ được chuyển đến TeddySwap DAO và được phân phối cho những người staking TEDY.

Ngoài các kênh doanh thu trực tiếp, nền tảng TeddySwap đang có kế hoạch tối ưu hóa doanh thu này bằng cách thúc đẩy hoạt động nhất quán thông qua nhiều cơ chế khác nhau, bao gồm các cặp giao dịch ADA/stablecoin, các cuộc thi giao dịch và uADA, giải pháp cung cấp thanh khoản mới.

Quản trị

TeddySwap hoạt động như một tổ chức tự trị phi tập trung (DAO), trao quyền cho chủ sở hữu token TEDY tham gia vào định hướng phát triển tương lai của giao thức TeddySwap.

Các quyết định quan trọng như: cấu trúc phí, token, phần thưởng lợi nhuận trên nền tảng và phân bổ quỹ sẽ do những người nắm giữ TEDY xác định.

Airdrop

Khi chuẩn bị cho việc ra mắt mainnet, TeddySwap sẽ airdrop cho tất cả thành viên cộng đồng. Tất cả phần thưởng airdrop sẽ được phân phối từng đợt sau khi TeddySwap ra mắt mainnet. Các hình thức phân phối token bao gồm airdrop cho người ủng hộ sớm TeddySwap, airdrop cho cộng đồng Spectrum Finance, Testnet và FISO.

Mỗi đợt phân phối token này sẽ phải tuân theo lịch vesting, chi tiết sẽ được hoàn thiện sớm. TeddySwap sẽ là thiết lập lịch vesting cho những người nắm giữ NFT Teddy Bears Club trước vì sự hỗ trợ của họ đã đóng vai trò quan trọng trong việc tài trợ và xây dựng nền tảng TeddySwap.

Nguồn: teddyswap.io

Về Metaverse

Mọi bài viết đều không phải là lời khuyên đầu tư và không có giá trị như lời khuyên đầu tư.

Kiểm tra thêm

Sự Rời Đi của The Ape Society

The Ape Society đang rời Cardano để sang Base. Lý do đằng sau động thái …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *