Tag Archives: POW

Ouroboros Leios

Lĩnh vực công nghệ blockchain không ngừng phát triển, với các nhà phát triển đang nỗ lực khắc phục những hạn chế của các cơ chế đồng thuận hiện tại. Proof of Work (PoW), cơ chế được sử dụng bởi Bitcoin, phải đối mặt với những thách thức về khả năng mở rộng do quy trình khai thác tốn nhiều …

Đọc thêm