Kỹ Thuật

Hướng đến Hard Fork Chang

Blockchain Cardano đang hướng đến một cột mốc quan trọng trong sự phát triển của hệ sinh thái với hard fork Chang. Dự kiến diễn ra ​​vào quý 2 năm 2024, sự kiện này được cộng đồng Cardano rất mong đợi vì đây là bước tiến quan trọng hướng tới tương lai quản trị phi tập trung. Hãy cùng khám …

Đọc thêm

Chia sẻ cách cài đặt và vận hành SPO Cardano: II. Tối ưu hiệu suất máy chủ Ubuntu.

I. Tăng giới hạn mở file. Tăng giới hạn mở file của máy chủ bằng cách chỉnh sửa file limits.conf sudo nano /etc/security/limits.conf thêm dòng sau vào cuối file, chỉnh sửa USERNAME bằng username của bạn. <USERNAME> soft nofile 800000<USERNAME> hard nofile 1048576 II. Thêm bộ nhớ ảo cho máy chủ Ubuntu (swap space). Kiểm tra xem máy chủ có …

Đọc thêm

Chia sẻ cách cài đặt và vận hành SPO Cardano: I. Bảo mật máy chủ Ubuntu

1. Cập nhập Ubuntu Các bản cập nhập có thể bao gồm các bản sửa lỗi, tính năng mới và cải tiến bảo mật, cải thiện hiệu suất … sudo apt-get update -y && sudo apt-get upgrade -ysudo apt-get autoremovesudo apt-get autoclean 2. Sử dụng tài khoản non-root. Sử dụng tài khoản non-root làm tài khoản mặc định của bạn. Điều …

Đọc thêm