Báo cáo tiến độ đã đạt được của Hydra và Mithril từ đầu năm đến tháng 4 năm 2024

Bài viết này tóm tắt tiến độ của Hydra và Mithril, hai dự án quan trọng nghiên cứu các giải pháp mở rộng quy mô cho chuỗi khối Cardano.

# Giới thiệu

Chuỗi khối Cardano là một nền tảng mạnh mẽ để xây dựng các ứng dụng phi tập trung (dApps). Tuy nhiên, khi mạng lưới phát triển và mức độ chấp nhận tăng lên, khả năng mở rộng trở thành mối quan tâm hàng đầu. Hydra và Mithril là hai dự án giải quyết thách thức này bằng cách phát triển các giải pháp mở rộng quy mô Lớp 2.

Làm mới logo

Báo cáo bắt đầu bằng cách nêu bật việc làm mới logo cho Hydra, Mithril và quy trình làm việc kết hợp Cardano Scaling. Điều này biểu thị một nỗ lực thống nhất nhằm cải thiện khả năng mở rộng của Cardano.

# Cập nhật Mithril

Tăng cường tham gia nhóm cổ phần: Nhóm Mithril đã tích cực liên hệ với các Nhà điều hành nhóm cổ phần (SPO) để khuyến khích tham gia vào giao thức. Điều này dẫn đến sự gia tăng đáng kể, với hơn 258 SPO tham gia, chiếm khoảng 22% cổ phần đang hoạt động của Cardano.

Bản phát hành và cải tiến mới: Bản phát hành trước của bản phân phối Mithril 2418.1-pre bao gồm các bản cập nhật quan trọng như chuyển đổi cấp phát bộ nhớ và bật tính năng di động BLST.

Nỗ lực phân cấp: Nhóm đã đạt được tiến bộ trong việc phân cấp quy trình đăng ký người ký trong mạng Mithril. Điều này liên quan đến việc tạo một chủ đề pub-sub ngang hàng mới và triển khai cơ chế lặp lại.

Các bước tiếp theo: Nhóm Mithril dự định soạn thảo Đề xuất cải tiến Cardano (CIP) để tận dụng lớp mạng lưới của Cardano và xác định Hệ thống đề xuất đồng thuận (CPS) để đăng ký. Họ cũng khuyến khích phản hồi và sự tham gia của cộng đồng.

# Cập nhật Hydra

Cập nhật lộ trình: Lộ trình của Hydra phản ánh bản phát hành 0.17.0 sắp tới với các bản cập nhật API và hai tính năng chính: giao diện điểm cuối POST /commit được sửa đổi và hợp tác theo phiên bản để kết nối các nút Hydra.

Tập trung vào các cam kết: Nhóm đang tích cực làm việc để triển khai các cam kết, cho phép cập nhật trạng thái Mở trên chuỗi. Tuy nhiên, những tính năng này yêu cầu thử nghiệm rộng rãi do tính phức tạp của chúng.

Điểm cuối nâng cao: Một cải tiến đáng kể đối với điểm cuối cung cấp khả năng kiểm soát tốt hơn đối với việc soạn thảo các giao dịch cam kết. Điều này cho phép điều chỉnh dựa trên các tình huống thực tế liên quan đến việc kiểm tra tính hợp lệ của giao dịch và những người ký được yêu cầu.

# Cardano Buidler Fest

Báo cáo nêu bật Cardano Buidler Fest, một hội nghị công nghệ quy tụ các nhà xây dựng Cardano. Các bài thuyết trình của Pi (Sundae Labs) và Sebastian (Cardano Foundation) đã giới thiệu mối liên hệ giữa Hydra, Mithril và các giải pháp mở rộng quy mô khác.

# IBC Bridge và Light Client

Bài viết khám phá những thách thức trong việc triển khai cầu nối Truyền thông liên chuỗi khối (IBC) cho Cardano do mạng lưới thiếu bằng chứng trạng thái. Sau đó, nó thảo luận về tiềm năng của các chức năng của Mithril để giải quyết hạn chế này và tạo điều kiện giao tiếp với các chuỗi khối khác.

# Gummiworm

Dự án Gummiworm của Sundae Labs, một nhánh có độ phân kỳ thấp của node Hydra, đã được đề cập. Nó tách biệt việc thực thi và giám sát, tăng cường bảo mật cho những người tham gia không phải người đứng đầu Hydra.

# Cập nhật Starmap

Phần này phác thảo các lĩnh vực trọng tâm trong những tháng tới, bao gồm quản trị mở, phát triển trường hợp sử dụng và đo lường/trực quan hóa. Tầm quan trọng của các cuộc thảo luận cởi mở và sự tham gia của cộng đồng trong việc định hình tương lai của Hydra và Mithril được nhấn mạnh.

# Phần kết luận

Cuộc họp đánh giá vào tháng 4 năm 2024 đã cho thấy sự tiến bộ của cả Hydra và Mithril. Cardano Buidler Fest đã thúc đẩy sự hợp tác và nhấn mạnh sự cần thiết phải phát triển liên tục các giải pháp về khả năng mở rộng. Trong khi những thách thức liên quan đến quản trị mở vẫn còn, các sáng kiến ​​như cardano-scaling.org và nhóm làm việc tiềm năng của Hydra sẽ mở ra những con đường để tăng cường sự tham gia của cộng đồng. Báo cáo kết thúc với cái nhìn thoáng qua về các khả năng trong tương lai, bao gồm các cuộc thảo luận về Ouroboros Leios (một công nghệ có khả năng mở rộng mới) và có khả năng giới thiệu Hydra V1 tại Rare Evo vào mùa hè này.

Nguồn: Cardano Spot

Về Metaverse

Mọi bài viết đều không phải là lời khuyên đầu tư và không có giá trị như lời khuyên đầu tư.

Kiểm tra thêm

Cardano Bứt Phá Chức Năng NFT với Xác Thực CIP25

Các nhà phát triển Cardano đã đạt được một bước đột phá đáng kể với …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *