Cerra – Sàn dex cung cấp giao dịch phái sinh (Long – Short) trên Cardano

Cerra là một nền tảng tài chính phi tập trung (DeFi) nơi người dùng có quyền sở hữu, được hỗ trợ bởi token tiện ích CERRA. Cerra hiện đang hoạt động trên chuỗi khối Cardano. Token tiện ích CERRA đóng vai trò là chất xúc tác chính cho các hoạt động kinh tế của Cerra và thể hiện một phần quyền sở hữu trong nền tảng. Lợi nhuận của nền tảng được phân phối giữa những người nắm giữ token CERRA thông qua staking, đảm bảo rằng tất cả rằng token đang lưu hành đều có quyền nhận 100% thu nhập của nền tảng. Việc nắm giữ token CERRA đảm bảo thu nhập thụ động suốt đời.

Vì tất cả các thành phần của Cerra đều có nguồn mở hoàn toàn nên token tiện ích CERRA đóng vai trò là nguồn sở hữu thực sự duy nhất.

Nền tảng này tạo ra doanh thu thông qua việc cung cấp các dịch vụ DeFi quan trọng, thu phí cho việc sử dụng chúng. Tất cả các khoản phí phát sinh từ việc tương tác với hợp đồng thông minh DeFi của Cerra sẽ tự động được chuyển vào hợp đồng thông minh kho bạc của Cerra. Sau đó, hợp đồng thông minh của kho bạc sẽ phát hành một số tiền cụ thể, dựa trên số lượng token CERRA trong đó.

Nền tảng Cerra bao gồm các dịch vụ DeFi chính sau:

 • Cho vay ngang hàng: Việc tạo mỗi yêu cầu vay hoặc cho vay sẽ phải chịu một khoản phí ADA cố định, sau đó được đưa vào hợp đồng thông minh của kho bạc.
 • Hoán đổi giao ngay (Spot Swap): Mỗi giao dịch hoán đổi được thực hiện trong nhóm thanh khoản đều mang một khoản phí ADA cố định, khoản phí này cũng được chuyển đến hợp đồng thông minh của kho bạc.
 • Cho vay nhóm: Việc vay từ nhóm thanh khoản đi kèm với một khoản phí phần trăm ADA nhất định, cũng được gửi vào hợp đồng thông minh kho bạc.
 • Công cụ phái sinh: Mở mỗi vị thế bao gồm một khoản phí ADA cố định, được gửi vào hợp đồng thông minh kho bạc.

Trong mô hình đột phá này, các động lực thị trường hấp dẫn phát huy tác dụng, tất cả đều được thực thi nghiêm ngặt thông qua logic hợp đồng thông minh bất biến và các lực lượng tự nhiên của thị trường:

 • Giá trị của token tiện ích CERRA không còn phụ thuộc vào sự suy đoán hoặc nhận thức đơn thuần nữa. Giá trị của nó giờ đây về bản chất được liên kết với hiệu suất của chính nền tảng. Khi việc sử dụng nền tảng tăng lên, sẽ tạo ra nhiều lợi nhuận hơn, dẫn đến mỗi token CERRA mang lại thu nhập thụ động lớn hơn. Đương nhiên là một tài sản tạo ra lợi nhuận cao hơn sẽ có giá trị hơn.
 • Vì chủ sở hữu token tiện ích CERRA là chủ sở hữu thực sự của nền tảng nên họ được khuyến khích tích cực sử dụng và ủng hộ nền tảng này. Sự tham gia tích cực này trực tiếp nâng cao giá trị token của họ. Các thực thể nắm giữ một phần đáng kể trong tổng nguồn cung cấp token có động lực đầu tư và nâng cao nền tảng, từ đó tăng lợi nhuận không chỉ cho chính họ mà còn cho cộng đồng rộng.
 • Vì chỉ các token được staking (và bị khóa) mới tạo ra thu nhập thụ động nên một phần đáng kể nguồn cung token lưu hành sẽ bị loại bỏ khỏi thị trường. Ngược lại, hành động này sẽ làm tăng nhu cầu về token CERRA. Nhu cầu nội tại đối với token tiện ích CERRA, cùng với sự lựa chọn mà chủ sở hữu token phải thực hiện giữa việc sử dụng token của họ để tạo ra lợi nhuận hoặc bỏ phiếu trong các đề xuất DAO, khiến các phiếu bầu được hỗ trợ bởi token có giá trị và được tính toán nhiều hơn.
 • Cấu trúc kinh tế cơ bản này cho phép Cerra tự duy trì bằng cách giữ lại một phần token và hạn chế bán chúng trên thị trường, do đó hạn chế hơn nữa việc cung cấp token.

Cerra đã phát hành hợp đồng thông minh cho vay P2P ra công chúng , biến nó thành nguồn mở. Cộng đồng có thể tìm thấy mã hợp đồng thông minh trên Github của Cerra:

https://github.com/cerraio/lending-plutus

Cho vay ngang hàng

Một trong những lợi thế quan trọng nhất mà tài chính phi tập trung (DeFi) mang lại cho lĩnh vực cho vay và vay ngang hàng (P2P) nằm ở bản chất không cần sự tin cậy của nó. Bằng cách tận dụng công nghệ blockchain, DeFi loại bỏ sự các trung gian bên thứ ba, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho sự tương tác trực tiếp giữa người dùng. Điều này cũng giúp nâng cao tính bảo mật, quyền riêng tư và hiệu quả chi phí cho giao dịch.

Hơn nữa, DeFi còn cung cấp mức độ tiếp cận cao hơn khi cho vay và vay P2P. Bằng cách bỏ qua các điều kiện tiên quyết của tài khoản ngân hàng hoặc điểm tín dụng truyền thống, DeFi đơn giản hóa quá trình truy cập các dịch vụ tài chính, vượt qua các hạn chế về địa lý hoặc tài chính. Cho vay P2P bao gồm 4 hợp đồng thông minh /chính sách chính:

 • Cho vay hợp đồng thông minh: Giữ tất cả các UTXO cho vay và tiền ở các trạng thái khác nhau: Đã tạo, Đang hoạt động, Có thể thanh lý, Đã kết thúc… Trạng thái khoản vay có thể được xác định từ dữ liệu, trong đó chỉ định tài sản, mốc thời gian, chủ sở hữu và các quy tắc khác. Hợp đồng cho thấy người mua lại tương tác với khoản vay UTXO.
 • Chính sách NFT: Đảm bảo tính hợp lệ và không thể thay thế của UTXO cho vay/mượn tại địa chỉ hợp đồng thông minh cho vay. Luôn được xác thực khi tương tác với UTXO cho vay/vay. Tương ứng với việc vay/cho vay NFT.
 • Chính sách vay NFT: Hoạt động song song với hợp đồng cho vay thông minh. Chịu trách nhiệm xác thực một số hành động nhất định trong vòng đời của khoản vay như tạo một khoản vay (đốt NFT vay) hoặc hoàn trả khoản vay (đốt NFT vay).
 • Chính sách NFT của người cho vay: Hoạt động song song với hợp đồng cho vay thông minh. Chịu trách nhiệm xác thực một số hành động nhất định trong vòng đời của khoản vay như tạo một khoản vay (đốt NFT cho người cho vay), hủy khoản vay (đốt NFT cho vay) hoặc thanh lý một khoản vay đang hoạt động (đốt NFT cho vay).

Hợp đồng thông minh cho vay P2P cần biết giá tài sản để cho phép người cho vay thanh lý người đi vay nếu giá tài sản thay đổi và tỷ lệ cho vay trở nên không lành mạnh. Để thực hiện điều này, Cerra đang sử dụng giải pháp oracle phi tập trung của riêng mình: https://preprod.cardanoscan.io/address/60f5007de2dc6f1c482369a6daca1cb4cd2153b55d03d8a34caa5f1bc6

Spot Swap dApp

Cerra hiện đang phát triển Spot Swap dApp. Cerra dự định phát hành mạng thử nghiệm công khai vào quý 1 năm 2024. Chức năng phái sinh và cho vay nhóm sẽ được xây dựng dựa trên các hợp đồng thông minh Hoán đổi giao ngay..

Hoán đổi giao ngay bao gồm 4 hợp đồng thông minh/chính sách khai thác:

 • Hợp đồng hàng loạt: Được sử dụng để tổng hợp một cách công bằng các UTXO nhằm thực hiện chuyển đổi trạng thái toàn cầu thông qua hợp đồng thông minh của pool, nhằm tránh tình trạng tắc nghẽn.
 • Hợp đồng thông minh của pool: Được sử dụng để duy trì các pool dưới dạng UTXO riêng biệt với dữ liệu, hiển thị việc tạo pool, hoán đổi, thêm thanh khoản, loại bỏ người đổi thanh khoản, triển khai logic kinh doanh. Trong phần lớn các trường hợp, nó chỉ có thể được truy cập bằng hợp đồng thông minh hàng loạt.
 • Chính sách đúc tiền: Đảm bảo rằng mỗi pool có một mã định danh NFT duy nhất. Được sử dụng để xác nhận và nhận dạng.
 • Chính sách đúc LP: Quản lý việc đúc và đốt token của nhà cung cấp thanh khoản, thực thi logic kinh doanh trong những trường hợp đó.

Giao dịch phái sinh 

Các nền tảng giao dịch phi tập trung tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao dịch các công cụ tài chính được gọi là các công cụ phái sinh tiền điện mã hóa phi tập trung. Các công cụ phái sinh này lấy được giá trị từ các tài sản cơ bản, cụ thể là tiền mã hóa. Tham gia giao dịch hoặc sở hữu các công cụ phái sinh tiền điện tử phi tập trung cho phép bạn tương tác với các chuyển động của tài sản mà không cần phải trực tiếp sở hữu nó.

Cerra coi các công cụ phái sinh là sự kết hợp giữa cho vay P2P và Hoán đổi giao ngay, điều này có thể đạt được bằng cách giới thiệu các tham số sau:

 • Position: Một thỏa thuận đang diễn ra giữa hai bên. Tương tự như khoản vay trong hình thức cho vay P2P, chỉ có điều khoản khác nhau.
 • Short: Đặt cược rằng giá tài sản sẽ giảm và nhận được lợi ích từ nó.
 • Long: Đặt cược rằng giá tài sản sẽ tăng lên và nhận được lợi ích từ nó.
 • Leverage: nhân tỷ lệ Hoán đổi Giao ngay với hệ số nhân được chỉ định bởi bộ khởi tạo vị thế, được lưu trữ trong một vị thế.
 • Take profit: Một tham số trong dữ liệu vị thế, xác định tỷ lệ nào (có tính đến đòn bẩy), vị thế có thể được thanh lý. Việc thanh lý sẽ được thực hiện bởi các bot bên thứ 3 phi tập trung với một khoản phí khuyến khích nhỏ, do đó chúng sẽ được thực hiện ngay lập tức cho người dùng cuối. Tỷ lệ được cung cấp bởi Spot Swap.
 • Stop loss: Một tham số trong dữ liệu vị thế, xác định tỷ lệ nào vị thế có thể được thanh lý. Việc thanh lý sẽ được thực hiện bởi các bot bên thứ 3 phi tập trung với một khoản phí nhỏ.

Bằng cách nâng cao các hợp đồng thông minh hiện tại với các tính năng được xác định trước đó, Cerra đã tạo ra một sản phẩm phái sinh.

Sao chép giao dịch

Tính năng này cho phép người dùng tìm những nhà giao dịch phù hợp và làm theo chiến lược giao dịch của họ.

Nguồn: https://cerra.io/

Về Metaverse

Mọi bài viết đều không phải là lời khuyên đầu tư và không có giá trị như lời khuyên đầu tư.

Kiểm tra thêm

Ví Yoroi Mở Rộng Tính Năng Di Động Với Chuyển Đổi ADA Sang Tiền Fiat Thông Qua Tích Hợp Mạng Lưới Thanh Toán Toàn Cầu Của Encryptus

Ví Yoroi vui mừng giới thiệu tính năng di động mới nhất của họ là …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *