Sự hợp tác giữa Cardano và Polkadot

Sáng kiến uniFire là sự hợp tác xuyên chuỗi giữa hệ sinh thái Cardano và Polkadot. Nó được điều hành bởi các Đại sứ Polkadot và Cardano, được gọi mình là uniFires. Sáng kiến này tập trung vào ba lĩnh vực chính: áp dụng Web3, quản trị mở và chia sẻ kiến thức về khả năng tương tác chuỗi chéo. Sáng kiến uniFire là một bước quan trọng để đạt được những mục tiêu này, với sự hỗ trợ của dự án Catalyst Fund11 và sự hỗ trợ của cộng đồng Cardano.

Kinh phí

Sáng kiến uniFire được tài trợ bởi dự án Catalyst Fund11. Dự án Catalyst là một chương trình tài trợ và động cơ tăng trưởng cho hệ sinh thái Cardano, với các vòng tài trợ vài tháng một lần và một lượng ADA nhất định có sẵn để phân bổ cho các ý tưởng. Sáng kiến uniFire được xếp hạng thứ 4 trong số hơn 300 đề xuất trong hạng mục. Sự hợp tác giữa Cardano và Polkadot có 430 ví bỏ phiếu với tổng quyền biểu quyết là 192.000.000 ADA.

Mục tiêu

Mục tiêu của sáng kiến uniFire là thúc đẩy một thế giới blockchain được kết nối với nhau và giải quyết những thách thức chính trong không gian blockchain. Bằng cách hợp nhất hệ sinh thái Polkadot và Cardano, sáng kiến này nhằm mục đích thúc đẩy việc áp dụng Web3, thúc đẩy quản trị mở và chia sẻ kiến thức về khả năng tương tác xuyên chuỗi. Khi sáng kiến này tiến triển, nó sẽ tiếp tục thúc đẩy sự đổi mới và tăng trưởng trong hệ sinh thái Cardano và Polkadot. Ba nhóm làm việc riêng biệt sẽ được thành lập:

Nhóm Áp dụng nhằm mục đích xác định các chiến lược nhằm tăng cường việc áp dụng và tác động hữu hình của từng chuỗi. Trọng tâm là thu hút các nhà phát triển, doanh nhân và người dùng đến không gian Web3, từ đó mở rộng lợi ích cho tất cả người tham gia. Nhóm này chia sẻ các nghiên cứu điển hình và khám phá các ý tưởng đổi mới để cùng tạo, lưu trữ và chuyển giao giá trị trên blockchain.

Nhóm Quản trị sẽ làm sáng tỏ các phương pháp tiếp cận đa dạng mà các chuỗi đã áp dụng để giải quyết các thách thức trong việc ra quyết định phi tập trung, quản lý ngân quỹ và cấp vốn. Các phương pháp thực hành khác nhau, từ bỏ phiếu đến  việc thảo luận và đưa ra các giải pháp.

Nhóm về khả năng tương tác sẽ tạo điều kiện cho sự hiểu biết lẫn nhau tốt hơn về các nhóm công nghệ, phát triển các giải pháp công nghệ mới và khả năng xây dựng các cầu nối, theo cả nghĩa ẩn dụ và nghĩa đen. Nhóm này tham gia vào một quy trình mang tính chu kỳ để thiết lập nền tảng chung, điều tra các vấn đề chung và xác định xem có cơ hội phát triển các giải pháp chung có lợi cho cả hai chuỗi hay không. Triết lý cơ bản là bắt đầu từ quy mô nhỏ và mở rộng dần dần. Kết quả là một kênh giao tiếp mở dành cho các cá nhân.

Mỗi nhóm làm việc cung cấp một không gian mở cho ý tưởng và hợp tác, vận hành và duy trì. Việc quản lý dự án có thể truy cập công khai thông qua các bảng dự án, đồng thời trình bày và ghi lại kết quả theo cách dễ tiếp cận, minh bạch và dễ hiểu. Các cuộc họp kiểm tra thường xuyên được tiến hành để đảm bảo cải tiến liên tục theo thời gian. Kết quả của sự hợp tác được thông báo kịp thời tới cộng đồng Cardano và Polkadot, thông qua các podcast, người tạo nội dung và người có ảnh hưởng. Sáng kiến này thể hiện một bước quan trọng hướng tới việc thúc đẩy một thế giới blockchain được kết nối với nhau.

Kết luận

Việc chia sẻ kiến thức trên các chuỗi blockchain khác nhau sẽ mang lại một số lợi ích. Nó sẽ thúc đẩy sự hợp tác và sáng tạo giữa các hệ sinh thái và cộng đồng Web3 ở cấp độ ngang hàng. Điều này cũng sẽ nâng cao sự hiểu biết tổng thể và khả năng tìm kiếm thông tin liên quan. Nó sẽ tăng khả năng giải quyết vấn đề và xây dựng các công cụ và dịch vụ hiệu quả. Trong quá trình này, Cardano sẽ được nhìn nhận tích cực trong hệ sinh thái Polkadot và ngược lại. Các đại sứ từ cả Polkadot và Cardano sẽ lãnh đạo và tạo điều kiện cho quá trình tập hợp một nhóm người tham gia từ các chuỗi khác nhau. Điều này sẽ giúp nâng cao kiến thức của họ và khám phá sâu hơn về các lĩnh vực cùng quan tâm như áp dụng Web3, quản trị phi tập trung và khả năng tương tác xuyên chuỗi.

Nguồn: Cexplorer

Về Metaverse

Mọi bài viết đều không phải là lời khuyên đầu tư và không có giá trị như lời khuyên đầu tư.

Kiểm tra thêm

Cardano Bứt Phá Chức Năng NFT với Xác Thực CIP25

Các nhà phát triển Cardano đã đạt được một bước đột phá đáng kể với …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *