Daily Archives: 07/02/2024

Blockchain và AI

Cuộc cách mạng kỹ thuật số đã tạo ra lượng dữ liệu khổng lồ và cho phép mọi loại người dùng có thể truy cập vào dữ liệu đó. Hai công nghệ mới nổi – trí tuệ nhân tạo và tiền điện tử – đang cách mạng hóa cách con người tương tác với mỏ vàng dữ liệu này. Trong …

Đọc thêm