Daily Archives: 14/02/2024

Marlowe: hợp đồng tài chính trên Blockchain

Giới thiệu Những chiếc máy tính đầu tiên được thiết lập bằng “machine code”. Mỗi hệ thống có một mã khác nhau và những mã này ở mức độ thấp và các chương trình là những chuỗi dài bao gồm những hướng dẫn rất đơn giản và không thể nén được. Ngày nay, chúng ta có thể sử dụng các …

Đọc thêm