Marlowe: hợp đồng tài chính trên Blockchain

Giới thiệu

Những chiếc máy tính đầu tiên được thiết lập bằng machine code. Mỗi hệ thống có một mã khác nhau và những mã này ở mức độ thấp và các chương trình là những chuỗi dài bao gồm những hướng dẫn rất đơn giản và không thể nén được. Ngày nay, chúng ta có thể sử dụng các ngôn ngữ cấp cao hơn như C, Java và Haskell để thiết lập hệ thống trình duyệt. Các ngôn ngữ giống nhau có thể được sử dụng trên nhiều máy khác nhau và cấu trúc của chương trình phản ánh những gì chúng thực hiện. Trên blockchain, các ngôn ngữ tương thích là các ngôn ngữ như Solidity và Simplicity. Những ngôn ngữ cao cấp hiện đại này có mục tiêu chung và chúng có thể được sử dụng để giải quyết tất cả các loại vấn đề khác nhau nhưng giải pháp mà chúng hiện có là các chương trình và yêu cầu các kỹ năng cài đặt để sử dụng một cách hiệu quả. Ngược lại, Marlowe là ngôn ngữ dành riêng cho miền (DSL) được thiết kế để những người là chuyên gia trong một lĩnh vực cụ thể có thể sử dụng được thay vì yêu cầu kỹ năng cài đặt để sử dụng nó. Việc sử dụng DSL có nhiều lợi ích. Chúng ta có thể dễ dàng kiểm tra các chương trình có đặc tính mà chúng ta muốn hay không. Chúng ta có thể xây dựng các công cụ chuyên dụng để giúp mọi người viết chương trình bằng ngôn ngữ. Trong trường hợp của Marlowe, chúng ta có thể mô phỏng cách thức hoạt động trước khi nó được chạy thực tế trên hệ thống. Điều này giúp chúng ta đảm bảo rằng chúng ta đã viết đúng mục tiêu của nó. Marlowe được mô phỏng theo hợp đồng đồng tài chính phổ biến DSL của các học giả và doanh nghiệp như LexiFi. Công ty này cung cấp phần mềm hợp đồng trong lĩnh vực tài chính. Marlowe được điều chỉnh để hoạt động trên blockchain. Marlowe được phát triển trên lớp thanh toán (SL) của chuỗi khối Cardano nhưng cũng có thể được phát triển để khai thác tốt trên Ethereum hoặc các nền tảng blockchain khác. Công cụ giả lập trực tuyến Meadow cho phép bạn thử nghiệm, phát triển và tương tác với các hợp đồng Marlowe trong trình duyệt web của mình mà không cần phải cài đặt bất kỳ phần mềm nào.

Hợp đồng Marlowe trông như thế nào?

Nó được xây dựng bằng cách kết hợp một số lượng nhỏ các khối xây dựng mô tả công việc, thực hiện thanh toán, định lượng điều chỉnh những gì ở “thế giới thực”. Điểm khác biệt so với với các phương pháp trước đó là ở cách chúng đảm bảo rằng hợp đồng được đưa vào. Điều này có nghĩa là những người tham gia không bỏ đi sớm. Việc này được thực hiện bằng cách sử dụng hai công cụ: cam kết và thời gian chờ. Cam kết yêu cầu người tham gia “đặt cọc tiền của họ” và thời gian chờ sẽ đảm bảo rằng cam kết này sẽ được thực hiện ngay lập tức. Kết hợp các cấu trúc này lại với nhau, Marlowe có thể khuyến khích người tham gia tiếp tục sau khi họ đã cam kết.

Nguồn: IOHK

Về Metaverse

Mọi bài viết đều không phải là lời khuyên đầu tư và không có giá trị như lời khuyên đầu tư.

Kiểm tra thêm

Cardano Bứt Phá Chức Năng NFT với Xác Thực CIP25

Các nhà phát triển Cardano đã đạt được một bước đột phá đáng kể với …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *