Daily Archives: 22/04/2024

Lộ trình thực hiện của Bamboo App

Bài viết này tôi sẽ chia sẻ lộ trình về những gì chúng tôi đã thực hiện, các công việc sẽ làm và các tính năng mới đang trong tầm ngắm của chúng tôi (có thể sẽ thực hiện). Các công việc đã hoàn thành: Phân tích chức năng người dùng. Thiết kế wireframe ứng dụng. Thiết kế UI/UX ứng …

Đọc thêm