Cardano Foundation công bố một số thay đổi trong chiến dịch ủy quyền.

Qua hai năm, Cardano Foundation đã tiến hành bảy vòng ủy thác để hỗ trợ cho sự phát triển của hệ sinh thái Cardano. Họ đã nhận được 1731 đơn đăng ký hợp lệ từ nhiều pool khác nhau và họ đã ủy quyền cho tổng cộng 351 pool. Tuy nhiên, do sự phát triển không ngừng của hệ sinh thái Cardano, Cardano Foundation phải thường xuyên xem lại và cập nhật phương pháp ủy quyền của mình để hỗ trợ cộng đồng Cardano tốt hơn. Dưới đây là một số thay đổi về chiến dịch ủy quyền sắp tới của Cardano Foundation:

1. Thời gian ủy quyền:

Thay vì ủy quyền cho một pool trong 3 tháng như trước đây, Cardano Foundation sẽ mở rộng thời gian ủy quyền lên 12 tháng. Giải thích cho thay đổi này là vì thời gian ủy quyền kéo dài sẽ mang lại lợi ích cho các nhà điều hành pool và cho phép họ tập trung đóng góp cho mạng lưới Cardano.

2. Gói ủy quyền:

Cardano Foundation sẽ giảm số lượng pool và tăng lượng Ada mà họ ủy quyền đồng thời kết hợp với việc kéo dài thời gian ủy quyền. Điều này giúp Cardano Foundation nâng cao chất lượng tổng thể khi lựa chọn pool ủy quyền. Bên cạnh đó, các pool được lựa chọn có nhiều thời gian phát triển hiệu quả hơn.

3. Tiêu chí ủy quyền:

Trước đây Cardano Foundation yêu cầu chỉ có single pool có thể tham gia vào chiến dịch ủy quyền của họ nhưng yêu cầu này sẽ bị loại bỏ nhằm đảm bảo đa dạng các pool có thể tham gia vào chiến dịch. Cách tiếp cận mới này nhằm mục đích bao trùm hơn.

4. Quy trình lựa chọn:

Đội ngũ Cardano Foundation sẽ chọn pool ủy quyền dựa trên dữ liệu và thông tin chi tiết đã thu thập được. Điều này đảm bảo rằng chiến lược ủy quyền của họ được thúc đẩy bởi kinh nghiệm và sự hiểu biết thấu đáo.

5. Kỳ vọng:

Nếu pool được ủy quyền tăng phần trăm margin thì Cardano Foundation có thể rút lại việc ủy quyền. Ngoài ra, họ sẽ giám sát chặt chẽ và tương tác thường xuyên với các pool để hiểu cách thức mà các pool này đóng góp cho hệ sinh thái.

6. Quy trình đăng ký:

Vì các vòng ủy quyền sắp tới sẽ được thay thế bằng ủy quyền mở rộng, Cardano Foundation sẽ thay đổi hình thức đăng ký thành một biểu mẫu duy nhất. Nếu bạn là một pool mới hoặc đang thực hiện một sáng kiến mới mà bạn tin rằng đáng được chú ý, bạn có thể sử dụng biểu mẫu này để đăng ký.
Ngoài ra, Cardano Foundation đã ra mắt pool [CAG] của riêng họ. Việc duy trì và vận hành pool giúp Cardano Foundation hiểu biết về các thành phần và cách vận hành của mạng lưới Cardano. Từ đó, Cardano Foundation sẽ hỗ trợ tốt hơn cho hệ sinh thái.
Nguồn: https://cardanofoundation.org/en/news/cardano-foundation-updates-delegation-strategy/

Về Metaverse

Mọi bài viết đều không phải là lời khuyên đầu tư và không có giá trị như lời khuyên đầu tư.

Kiểm tra thêm

Quá trình phát triển của tiền tệ từ vật đổi vật đến tiền mã hóa (BITCOIN, ETH, ADA…)

Tiền tệ là một phần thiết yếu của nền kinh tế hiện đại, đóng vai …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *