Tìm hiểu về oracle phi tập trung và Orcfax trên Cardano

Giới thiệu

Thế giới blockchain đã chứng kiến những tiến bộ đáng kể trong những năm gần đây và không thể không kể đến một thành phần cực kỳ quan trọng là oracle phi tập trung. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá oracle phi tập trung là gì, tại sao chúng ta lại cần oracle phi tập trung và tìm hiểu một giải pháp oracle trên hệ sinh thái Cardano mang tên Orcfax.

Oracle Phi Tập Trung là gì

Oracle phi tập trung hoạt động như một cầu nối giữa các hợp đồng thông minh trên blockchain và dữ liệu thực tế. Nói một cách đơn giản, nó là một nguồn cấp thông tin cho các hợp đồng thông minh trên blockchain để thực thi. Thông tin này có thể là giá thị trường, kết quả các trận thi đấu thể thao, thời tiết hoặc bất kỳ dữ liệu nào liên quan đến các điều khoản và điều kiện của một hợp đồng thông minh.

Oracle phi tập trung khác hẳn với các oracle truyền thống là các thực thể tập trung. Trong khi các oracle tập trung dễ bị tấn công, thao túng và rủi ro bảo mật cao, các oracle phi tập trung phân phối trách nhiệm này trên một mạng lưới các nút, tăng cường tính bảo mật và độ tin cậy của dữ liệu.

Tại sao chúng ta cần Oracle phi tập trung

Sự tin cậy và bảo mật

Oracle tập trung chỉ có một điểm duy nhất trong chuỗi dữ liệu, làm cho chúng dễ bị tấn công hoặc thao túng dữ liệu. Oracle phi tập trung phân phối trách nhiệm này giữa nhiều nút, loại bỏ đi việc bắt buộc phải tin tưởng vào một thực thể duy nhất.

Bằng cách tận dụng tính phi tập trung của blockchain, các hợp đồng thông minh có thể truy cập dữ liệu bên ngoài mà không làm ảnh hưởng đến tính bảo mật và đáng tin cậy của thông tin.

Độ tin cậy và khả năng chống thay đổi

Oracle phi tập trung cung cấp một cơ chế chống thay đổi cho việc thu thập dữ liệu thực tế. Các cơ chế đồng thuận được áp dụng bởi oracle phi tập trung đảm bảo rằng dữ liệu được cung cấp là chính xác và không bị thao túng.

Độ tin cậy này quan trọng cho một loạt các ứng dụng, bao gồm tài chính phi tập trung (DeFi), quản lý chuỗi cung ứng, bảo hiểm và nhiều hơn nữa, nơi thông tin chính xác và không thể thay đổi là quan trọng nhất. Ví dụ như nếu sử dụng oracle phi tập trung để lấy thông tin về giá BTC của nhiều sàn giao dịch khác nhau thì sẽ khó có thể  thao túng giá để “kill long diệt short” nữa.

Sự linh hoạt và các trường hợp sử dụng

Việc sử dụng các oracle phi tập trung mở rộng ra ngoài các ứng dụng tài chính. Chúng là cần thiết cho các ứng dụng yêu cầu dữ liệu bên ngoài, như trò chơi, thị trường dự đoán thể thao, quản lý chuỗi cung ứng và IoT (Internet of Things).

Các hợp đồng thông minh sử dụng các oracle phi tập trung có thể thực thi logic phức tạp dựa trên nhiều các sự kiện thực tế, cho phép mở rộng hơn các ứng dụng phi tập trung.

Quản lý cộng đồng minh bạch

Các oracle phi tập trung thường tích hợp các mô hình quản lý cho phép cộng đồng tham gia vào quyết định và giám sát hoạt động của mạng lưới. Điều này đảm bảo rằng mạng lưới phát triển theo một cách phù hợp với lợi ích chung của người dùng.

Quản lý dựa trên cộng đồng thúc đẩy một ý thức sở hữu và sự tham gia, làm cho các oracle phi tập trung linh hoạt và đáp ứng được nhu cầu động của hệ sinh thái.

Orcfax Oracle

Orcfax là một dịch vụ oracle phi tập trung đưa dữ liệu về các sự kiện trong thế giới thực lên blockchain Cardano.

Orcfax sử dụng kiến trúc phi tập trung bao gồm các nút phần mềm chủ yếu được viết bằng mã Python, Haskell và Plutus v2. Các nút này cung cấp dữ liệu trong thế giới thực, chẳng hạn như giá ADA bằng USD, dưới dạng đầu vào tham chiếu được tuần tự hóa CBOR vào các giao dịch Cardano. Thông tin này đóng vai trò là đầu vào cho các hợp đồng thông minh và tập lệnh.

Trong phần tổng quan về giải pháp của Orcfax, các sự kiện trong thế giới thực được thu thập từ tối thiểu ba nguồn độc lập. Các nút xác thực trong nhóm phi tập trung xác thực dữ liệu này, sau đó được xuất bản lên blockchain Cardano ở định dạng Plutus V2 eUTXO. Dữ liệu đóng vai trò là đầu vào tham chiếu đáng tin cậy, kích hoạt logic khác nhau trong hợp đồng thông minh Cardano và các ứng dụng phi tập trung (dApps). Orcfax ghi lại quy trình thu thập, xác thực và xuất bản dữ liệu của mình dưới dạng gói nhật ký trên mạng phi tập trung. Những dữ liệu này có thể truy cập và tìm kiếm được thông qua Fact Explorer của Orcfax.

Orcfax được thiết kế có chủ đích để tận dụng các đột phá về đồng thuận phân tán của blockchain, cung cấp các dịch vụ tham khảo và xác thực thực tế phi tập trung và đáng tin cậy. Các ứng dụng của nó vượt xa DeFi, tập trung vào việc xác thực theo yêu cầu các sự kiện trong thế giới thực để chống lại mối đe dọa từ thông tin sai lệch do AI tạo ra

Kết 

Các oracle phi tập trung là một phần không thể thay thế trong thế giới blockchain, đảm bảo các đặc tính tuyệt vời của blockchain khi tương tác với các dữ liệu từ thế giới thực. Như đã nhấn mạnh trong bài viết này, Orcfax là một oracle phi tập trung tiên phong được thiết kế phù hợp với các cấu trúc của hệ sinh thái Cardano. 

📌Bài viết này này chỉ mang tính thông tin, không phải lời khuyên đầu tư.

Về Lamvoi

Kiểm tra thêm

Ví Yoroi Mở Rộng Tính Năng Di Động Với Chuyển Đổi ADA Sang Tiền Fiat Thông Qua Tích Hợp Mạng Lưới Thanh Toán Toàn Cầu Của Encryptus

Ví Yoroi vui mừng giới thiệu tính năng di động mới nhất của họ là …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *