Tag Archives: mempool

Plutus V2 là một lựa chọn tối ưu cho Cardano

Các khối trên Cardano thường xuyên bị đầy trong một thời gian dài. Có thể xảy ra tình huống tràn “mem-pool”, khi đó người dùng có thể không gửi được giao dịch ngay lần đầu tiên. Các ứng dụng thế hệ đầu tiên được xây dựng trên Plutus V1 không hiệu quả. Bằng cách chọn sử dụng ứng dụng Plutus …

Đọc thêm