Tag Archives: event

Rare Evo, sự kiện đa chuỗi tổ chức tại 6700 North Gaylord Rockies Boulevard, Colorado

Đây là sự kiện lớn đa chuỗi với sự góp mặt của rất nhiều CEO lớn trên hệ Cardano và mạng khác được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2022 Những Speaker chính đến từ các công ty đầu ngành như Microsoft, Fex, IOG, Cardano Foundation, Emurgo, World Mobile, Vechain, Singularity, Mlabs, Book.io…Những Dev từ Metamask,Những KOL lớn như …

Đọc thêm